OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau). Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên?

  • A. 
   1 phương pháp 
  • B. 
   2 phương pháp 
  • C. 
   3 phương pháp 
  • D. 
   4 phương pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đối với dạng bài về quan hệ tỉ lệ, ta có thể làm theo 2 cách sau:

  Cách 1: dùng phương pháp rút về đơn vị.

  Cách 2: dùng phương pháp tìm tỉ số.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271893

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON