OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biết số thích hợp để điền vào chỗ chấm:  15m - 8mm = ...mm

  • A. 
  • B. 
   23 
  • C. 
   142
  • D. 
   14992 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 1m = 1000mm nên 15m = 15000mm

  Do đó 15m - 8mm = 15000mm - 8mm = 14992mm

  Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 14992.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271910

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON