OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ trống: 12m = ....cm

  • A. 
   12
  • B. 
   12000
  • C. 
   1200
  • D. 
   120

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 1m = 100cm nên 12m = 1200cm (vì 12 x 100 = 1200).

  Vậy 12m = 1200 cm.

  Số thích hợp điền vào chỗ trống là 1200.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271904

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON