OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đội công nhân có 12 người dự kiến sửa xong một con đường trong 15 ngày. Đến khi bắt đầu làm thì đội công nhân được bổ sung thêm 6 người nữa. Hỏi đội công nhân sửa xong con đường đó trước bao nhiêu ngày so với dự kiến? (Biết mức làm của mỗi người như nhau)

  • A. 
   2 ngày 
  • B. 
   5 ngày 
  • C. 
   10 ngày
  • D. 
   30 ngày 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (phương pháp rút về đơn vị)

  1 người sửa xong con đường đó trong số ngày là:

  12 x 15 = 180 (ngày)

  Đến khi bắt đầu làm, đội công nhân có số người làm là:

  12 + 6 = 18 (người)

  Trên thực tế, đội công nhân sửa xong con đường đó trong số ngày là:

  180 : 18 = 10 (ngày)

  Đội công nhân sửa xong con đường đó trước số ngày so với dự kiến là:

  15 - 10 = 5 (ngày)

  Đáp số: 5 ngày.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271900

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON