OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đội công nhân trong 3 ngày trồng được 145 cây. Vậy trong 15 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây.

  • A. 
   735 cây
  • B. 
   745 cây
  • C. 
   715 cây
  • D. 
   725 cây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (Phương pháp dùng tỉ số)

  15 ngày gấp 3 ngày số lần là:

  15 : 3 = 5 (lần)

  Trong 15 ngày đội đó trồng được số cây là:

  145 x 5 = 725 (cây)

  Đáp số: 725 cây

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271898

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON