OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người ta trồng ngô trên thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 40m, chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Trung bình cứ 100m2 thu được 50kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

  • A. 
   12 
  • B. 
   120 
  • C. 
   1200
  • D. 
   12000 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiều dài thửa ruộng đó là:

  40 x 3/2 = 60 (m2)

  Diện tích thửa ruộng đó là:

  60 x 40 = 2400 (m)

  2400m2 gấp 100m2 số lần là:

  2400 : 100 = 24 (lần)

  Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

  50 x 24 = 1200 (kg)

  1200kg = 12 tạ

  Đáp số: 12 tạ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271922

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON