ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại là

  • A. 
   Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất giáp tiếp.
  • B. 
   Khoa học và kỹ thuật phát triển độc lâp.
  • C. 
   Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • D. 
   Mọi phát minh kỹ thuật không bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210228

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON