OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào

  • A. 
   giữa những năm 40 của thế kỉ XX.
  • B. 
   những năm đầu thế kỉ XX.
  • C. 
   sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918).
  • D. 
   sau chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào giữa những năm 40 của thế kỉ XX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210235

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON