OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng nào đã dẫn đến xu thế “toàn cầu hóa”?

  • A. 
   Cách mạng khoa học – công nghệ.
  • B. 
   Cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII-XIX.
  • C. 
   Cách mạng giải phóng dân tộc.
  • D. 
   Cách mạng giải phóng dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thế giới, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có góp phần thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210225

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF