OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn một câu trả lời đúng nhất, trong số các câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu sau: Trong hơn nửa thế kỷ qua, Liên hợp quốc đã trở thành một (a), vừa (b), vừa (c) nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  • A. 
   a-Diễn đàn quốc tế, b-hợp tác, c-đấu tranh.
  • B. 
   a-Diễn đàn khu vực, b-hợp tác,c- đấu tranh.
  • C. 
   a-Diễn đàn quốc tế, b-không hợp tác, c-không đấu tranh.
  • D. 
   a-Diễn đàn quốc tế, b-hòa bình, c-hữu nghị.         

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu đúng là:

  Trong hơn nửa thế kỷ qua, Liên hợp quốc đã trở thành một diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210218

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF