ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xu thế chính trong quan hệ quốc tế sau “ chiến tranh lạnh” là

  • A. 
   Xu thế tiếp tục đối đầu, căng thẳng giữa hai cực, hai phe.
  • B. 
   Xu thế tăng cường chạy đua vũ trang giữa các cường quốc.
  • C. 
   Xu thế chạy đua về kinh tế, tài chính.
  • D. 
   Xu thế hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là hoà bình, hợp tác để cùng nhau phát triển. tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210236

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF