ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu là yếu tố quyết định làm bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?

  • A. 
   Sự thất bại của phát xít Nhật.
  • B. 
   Sự suy yếu của các nước thực dân.
  • C. 
   Sự cổ vũ của phong trào cách mạng thế giới.
  • D. 
   Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt.

  Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210177

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF