ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu (1989 - 1991) là

  • A. 
   không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kĩ thuật tiên tiến.
  • B. 
   những sai lầm về chính trị và tha hóa về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
  • C. 
   sự chống phá của các thế lực thù địch.
  • D. 
   đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Lời giải chi tiết:

  Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu bao gồm:

  - Đường lối lãnh đạo chủ quan, cơ chế quan liêu bao cấp, thiếu dân chủ, thiếu công bằng, tham nhũng

  - Không bắt kịp bước phát triển của khoa học kĩ thuật tiên tiến.

  - Phạm phải nhiều sai lầm trong cải tổ làm khủng hoảng thêm trầm trọng.

  - Sự chống phá của các thế lực thù địch.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210206

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF