ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanuc ở Campuchia thực hiện chính sách

  • A. 
   Hòa bình, tập trung tích cực, tham gia ASEAN.
  • B. 
   Bảo vệ hòa bình thế giới, giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. 
   Hoà bình trung lập, không tham gia khối liên minh quân sự nào.
  • D. 
   Liên minh chặt chẽ với Mỹ, đối lập với ASEAN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào; tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210205

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF