ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Đông Đức, Đông Âu, miền Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của

  • A. 
   Mĩ     
  • B. 
   Liên Xô.
  • C. 
   Pháp.
  • D. 
   Anh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Lời giải chi tiết: Ở châu Âu được chia làm 4 phần: quân đội Liên Xô sẽ chiếm đóng ở Đông Đức, Đông Béc-lin và các nước Đông Âu.Quân đội Mỹ, Anh và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức , Tây Béc-lin và các nước Tây Âu.  Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210212

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF