OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ba trung tâm kinh tế, tài chính lớn của thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Mỹ, ASEAN, Nhật Bản.  
  • B. 
   Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản.
  • C. 
   Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản.       
  • D. 
   Mỹ, Nhật Bản, khu vực Mỹ La-tinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ba trung tâm kinh tế, tài chính lớn của thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai là Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản.       

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210238

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON