ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh nào?

  • A. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
  • B. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
  • C. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra ác liệt.
  • D. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Lời giải chi tiết:

  - Đầu năm 1945, khi cục diện chiến tranh thế giới thứ hai  bước vào giai đoạn kết thúc trên thế giới diễn ra nhiều mâu thuẫn , tranh chấp trên thế giới . Cụ thể là giữa các nước đồng minh với các nước phát xít đã nổi lên. Lúc này các nước tham gia có tiếng nói trong cuộc chiến tranh thế giới đặt ra vấn đề là cần phải đi đến một hội nghị để giải quyết các vấn đề bức xúc mà trong đó nổi bật là 3 vấn đề:

  - Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, kết thúc chiến tranh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

  - Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, thiết lập một trật tự mới, một nền hòa bình trên thế giới.

  - Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận sau chiến tranh. Tức là giữa các nước tham gia vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít họ đòi phải có một quyền lợi của riêng mình. Trong 3 vấn đề được đưa ra đây được xem là vấn đề lớn nhất cần được giải quyết.

  Trong bối cảnh đó một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta ( Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 2 năm 1945 với sự tham gia của nguyên thủ 3 cường quốc là Xtalin ( Liên Xô), Rudơven ( Mỹ) và Sớcsin- đại diện của ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít. Sau này lịch sử gọi đây là trật tự Ianta vì nó diễn ra tại Ianta ( Liên Xô).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210214

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON