OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1967 - 1975, tổ chức ASEAN

  • A. 
   Hoạt động có hiệu quả trong việc hỗ trợ các nước phát triển kinh tế.
  • B. 
   Là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo.
  • C. 
   Mở rộng, kết nạp thêm nhiều thành viên.
  • D. 
   Là tổ chức hợp tác kinh tế, chính trị lớn, có tầm ảnh hưởng ở quốc tế và khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong giai đoạn đầu (1967 - 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210195

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF