ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế “toàn cầu hóa”?

  • A. 
   Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
  • B. 
   Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
  • C. 
   Sự sát nhập và hợp nhất các công ty thành tập đoàn khổng lồ.
  • D. 
   Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, quân sự và khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Các đáp án A, B, C: đều là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

  - Đáp án D: biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế thương mại, tài chính quốc tế và khu vực -> không có tổ chức liên kết về quân sự

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210223

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON