OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?

  • A. 
   Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
  • B. 
   Giải quyết tranh chấp bẳng biện pháp hòa bình.
  • C. 
   Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia.
  • D. 
   Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiệp ước Bali (2-1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

  - Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  - Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với nhau.

  - Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  - Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210167

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON