ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc mới thành lập do ai làm đội trưởng, có bao nhiêu người?

  • A. 
   Hoàng Sâm - 34 người.   
  • B. 
   Trường Chinh - 34 người. 
  • C. 
   Võ Nguyên Giáp - 36 người.          
  • D. 
   Phạm Hùng - 35 người. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vấn đề xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang cho tổng khởi nghĩa đã được Đảng chỉ thị và tập trung chuẩn bị sau Hội nghị Trung ương VIII. Ngay sau đó, công tác xây dựng lực lượng đã được tiến hành hết sức khẩn trương nhất là lực lượng vũ trang. Trên tinh thần ấy, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã được thành lập vào ngày 22 - 12 - 1944 tại khu rừng nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám (nay thuộc tỉnh Cao Bằng). Quân số ban đầu gồm 34 người (có 3 nữ), chia thành 3 tiểu đội, trong đó Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung; Hoàng Sâm được chọn làm đội trưởng. Đây là đội quân chủ lực đầu tiên và một trong những tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275153

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF