ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế những năm sau Thế chiến thứ hai?

  • A. 
   Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc. 
  • B. 
   Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới những năm sau đó. 
  • C. 
   Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe và chiến tranh lạnh. 
  • D. 
   Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275140

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF