ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các sự kiện

  1. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

  2. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

  3. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo thứ tự thời gian.

  • A. 
   2, 1, 3.        
  • B. 
   1, 3, 2.   
  • C. 
   1, 2, 3. 
  • D. 
   3, 2, 1.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp - năm 1920

  Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam - năm1919

  Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - năm 1925

  Như vậy đáp án đúng là 2, 1, 3

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275146

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF