OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là khó khăn của miền Nam Việt Nam sau năm 1975?

  • A. 
   Cơ sở của chính quyền cũ còn tồn tại ở một số địa phương. 
  • B. 
   Nhiều làng mạc ruộng đồng bị tàn phá. 
  • C. 
   Hậu quả nặng nề của chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân. 
  • D. 
   Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo SGK Lịch sử 12 trang 199 – 200, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn sụp đổ, nhưng cơ sở của chính quyền này ở địa phương cùng bao di hại của xã hội cũ vẫn còn tồn tại… Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá…Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư. Hậu quả nặng nề của chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân là khó khăn của miền Bắc không phải của miền Nam.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275169

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON