ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì, khẩu hiệu "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói" được Đảng ta đề ra trong

  • A. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11 - 1939). 
  • B. 
   cao trào kháng Nhật cứu nước. 
  • C. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 - 1941).
  • D. 
   cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo SGK Lịch sử 12, trong Khởi nghĩa từng phần ta đã đề ra khẩu hiệu "Phá kho thóc, giải quyết nạn đói"

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275152

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF