OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tập đoàn Ních-xơn thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ chính nào?

  • A. 
   Lam lung lay ý chí quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. 
  • B. 
   Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. 
  • C. 
   Cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán Pa-ri.  
  • D. 
   Phong tỏa cảng Hải Phòng và các sông, luồng lạch, vùng biển miền Bắc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi trúng cử Tổng thống chính thức bước vào Nhà Trắng vào đầu năm 1969, Ních-xơn đã cho ra đời học thuyết mang tên mình "Học thuyết Ních-xơn" và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương vớ chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" nhằm mưu toan khôi phục lại sức mạnh của Mĩ, cố giữ vai trò "sen đầm quốc tế", cố bám lấy những lợi ích đế quốc chủ nghĩa trên thế giới. Đồng thời, ngày 6/4/1972, Mĩ cho máy bay ném bom bắn phá một số nơi thuộc khu IV cũ. Ngày 16/4/1972, Ních-xơn chính thức tiến hành cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Hành động này của Ních-xơn nhằm cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán Pa-ri vì lúc này cuộc đấu tranh ngoại giao đang diễn biến hết sức căng thẳng và chưa đem lại kết quả gì.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON