OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động riêng rẽ gây trở ngại nào dưới đây cho cách mạng Việt Nam?

  • A. 
   Làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ chia rẽ lớn. 
  • B. 
   Đặt ra yêu cầu phải thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất. 
  • C. 
   Khiến Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phải phân liệt thành hai nhóm. 
  • D. 
   Gây tổn thất to lớn cho phong trào cách mạng Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Năm 1929, ở Việt Nam xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Các tổ chức này tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ chia rẽ lớn. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã phân liệt thành hai nhóm từ trước khi ba tổ chức công sản ra đời. Đặt ra yêu cầu thống nhất không phải trở ngại mà là sự thúc đẩy cách mạng.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275148

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON