OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1969, Mỹ thực hiện thí điểm ở miền Nam Việt Nam một loại hình chiến lược chiến tranh mới. Đó là chiến lược

  • A. 
   Chiến tranh cục bộ.        
  • B. 
   Chiến tranh một phía. 
  • C. 
   Việt Nam hóa chiến tranh.    
  • D. 
   Chiến tranh đặc biệt. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo các tác giả SGK Lịch sử 12, năm 1969, Ních-xơn lên nắm chính quyền và đề ra chiến lược toàn cầu " Ngăn đe thực tế" và tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" ở miền Nam và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275166

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON