ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp, Chính phủ ban hành Sắc lệnh về thuế nông nghiệp vào năm nào?

  • A. 
   1951.     
  • B. 
   1953. 
  • C. 
   1950.  
  • D. 
   1952.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kháng chiến càng phát triển thì nhu cầu về kinh tế tài chính ngày càng cao. Vì vậy, ngay sau chiến dịch Biên giới kết thúc, Đảng và chính phủ đã có những chủ trương, biện pháp mới toàn diện và có hiệu quả hơn trước. Nắm vững phương châm "tất cả để chiến thắng", Đảng đã nêu ra nhiệm vụ "phát triển kinh tế đảm bảo cung cấp", tích cực phá âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của địch". Nông nghiệp từ lâu đã được coi là nền tảng của cuộc kháng chiến nhờ đó mà Đảng và chính phủ đã ban hành rất nhiều sắc lệnh nhằm phát triển nông nghiệp. Đảng chủ trương tiếp tục cuộc cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của Việt Nam và điển hình là việc ban hành Sắc lệnh về thuế nông nghiệp năm 1951 nhằm huy động sức đóng góp của nhân dân phục vụ cho cuộc kháng chiến.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275156

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF