OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ thời gian nào?

  • A. 
   Đêm 20-12-1946.    
  • B. 
   Đêm 19-12-1946. 
  • C. 
   Ngày 18-12-1946.        
  • D. 
   Ngày 22-12-1946.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong vòng 16 tháng (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) là thời kì đấu tranh ngoại giao của chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, từ đó có thời gian để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài mà ta biết không thể nào tránh khỏi. Pháp ngày càng lộ rõ âm mưu thôn tính nước ta, xé bỏ hiệp định sơ bộ, tạm ước và gây chiến ở nhiều nơi. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên phạm vi cả nước ta là không tránh khỏi. Vừa nhân nhượng vừa cảnh giác và kiên quyết đấu tranh khi không thể nhân nhượng được nữa thì nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm tiến hành kháng chiến để giành độc lập, thống nhất hoàn toàn. Khi thực dân Pháp gửi tối hậu thư đòi trao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng thì chúng ta không thể nhân nhượng được nữa, buộc phải đứng lên kháng chiến chống Pháp bắt đầu từ đêm 19/12/1946 sau khi chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275155

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON