ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  - Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

  - Khai thông Biên giới Việt Trung.

  - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

  Đó là 3 mục tiêu trong chiến dịch nào của ta?

  • A. 
   Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. 
  • B. 
   Chiến dịch Biên giới thu đông 1950. 
  • C. 
   Chiến dịch Hòa Bình- Tây Bắc-Thượng Lào. 
  • D. 
   Cuộc chiến đấu ở các đô thị. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ chỉ huy quân Việt Minh dã sớm nhận định đúng ý đồ của Pháp trong khi triển khai kế hoạch Rơ-ve và thấy rằng sau 5 năm chiến tranh, quân Pháp tại Đông Dương càng ngày càng sa lầy vào thế phòng ngự. Bên cạnh đó, tuy có phát triển lực lượng bản xứ, nhưng lại có chất lượng quá ít , nên gần như không thể đảm trách được các nhiệm vụ quân sự thay cho quân Pháp. Do đó, đã nhanh chóng vạch kế hoạch chủ động tấn công để mở cửa biên giới, khai thông bàn đạp để nhận viện trợ của Trung Quốc, Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó cũng tiêu diệt một bộ phận sinh lực đối phương, mở rộng ảnh hưởng và địa bàn căn cứ địa. Đó là 3 mục tiêu của ta trong chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275158

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF