OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách nào của nhà Nguyễn đã khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài ?

  • A. 
   Chính sách độc quyền công thương.      
  • B. 
   Chính sách "Cấm đạo, diệt đạo". 
  • C. 
   Chính sách "Mở cửa".    
  • D. 
   Chính sách "Bế quan tỏa cảng" 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo SGK Lịch sử 11 trang 107, chính sách "bế quan tỏa cảng" của nhà Nguyễn khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275142

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON