OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh trở thành "sân sau" của nước nào?

  • A. 
   Hà Lan.    
  • B. 
   Bồ Đào Nha.
  • C. 
   Mĩ.  
  • D. 
   Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mỹ Latinh là một phần của Châu Mỹ nơi mà các ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman được sử dụng một cách rộng rãi. Đây cũng là nơi chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của nền văn hóa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau chiến tranh thế giới thứ hai, với tư cách là nước đồng minh thắng trận cộng với những ưu thế mạnh mẽ về quân sự và kinh tế và vị trí địa lí, Mĩ đã tìm cách biến Mĩ Latinh thành "sân sau" của mình bằng cách thiết lập ở đây chế độ độc tài thân Mĩ.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275135

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON