OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 138 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 138 sách GK Toán GT lớp 12

Giải các phương trình sau:

a) \((3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i\).               

b) \(\small (1 + 3i)z - (2 + 5i) = (2 + i)z\).

c) \(\frac{z}{4-3i}+ (2 - 3i) = 5 - 2i\).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương pháp:

Thực hiện các bước giải tương tự như với một phương trình trên tập số thực, điểm khác biệt là các phép toán thực hiện trên tập số phức.

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b, c bài 3 như sau:

Câu a:

\(\begin{array}{l} (3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i\\ \Leftrightarrow (3 - 2i)z = 7 + 3i - 4 - 5i\\ \Leftrightarrow z = \frac{{3 - 2i}}{{3 - 2i}} = 1. \end{array}\)

Câu b: 

\(\begin{array}{l} (1 + 3i)z - (2 + 5i) = (2 + i)z\\ \Leftrightarrow (1 + 3i)z - (2 + i)z = 2 + 5i\\ \Leftrightarrow ( - 1 + 2i)z = 2 + 5i\\ \Leftrightarrow z = \frac{{2 + 5i}}{{ - 1 + 2i}} = \frac{{(2 + 5i)( - 1 - 2i)}}{{( - 1 + 2i)( - 1 - 2i)}} = \frac{8}{5} - \frac{9}{5}i. \end{array}\)

Câu c:

\(\begin{array}{l} \frac{z}{{4 - 3i}} + (2 - 3i) = 5 - 2i\\ \Leftrightarrow \frac{z}{{4 - 3i}} = 5 - 2i - (2 - 3i)\\ \Leftrightarrow \frac{z}{{4 - 3i}} = 3 + i \Leftrightarrow z = (3 + i)(4 - 3i) = 15 - 5i. \end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 138 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Lê Minh Trí

  Tìm nghịch đảo \( \dfrac{1}{z}\) của số phức \(z\), biết: \(z = 5 + i\sqrt3\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ho Ngoc Ha

  Tìm nghịch đảo \( \dfrac{1}{z}\) của số phức \(z\), biết: \(z = i\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Kim Xuyen

  Tìm nghịch đảo \( \dfrac{1}{z}\) của số phức \(z\), biết: \(z = \sqrt2 - 3i\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Tìm nghịch đảo \( \dfrac{1}{z}\) của số phức \(z\), biết: \(z = 1 + 2i\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Ngọc Trinh

  Thực hiện phép chia: \( \dfrac{5-2i}{i}\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Van

  Thực hiện phép chia: \( \dfrac{5i}{2-3i}\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hữu Nghĩa

  Thực hiện phép chia: \( \dfrac{1+i\sqrt{2}}{2+i\sqrt{3}}\). 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON