OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4.22 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.22 tr 204 SBT Toán 12

Giải phương trình sau trên tập số phức \(\left( {1 - i} \right)z + \left( {2 - i} \right) = 4 - 5i\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\left( {1 - i} \right)z + \left( {2 - i} \right) = 4 - 5i\\
 \Leftrightarrow (1 - i)z = 2 - 4i\\
 \Leftrightarrow z = \frac{{2 - 4i}}{{1 - i}}\\
 \Leftrightarrow z = \frac{{(2 - 4i)(1 + i)}}{2} = 3 - i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.22 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Bi do

  Cho a là số thực dương và đặt

  \(M_0=\left\{z\in C^+,\left|z+\frac{1}{z}\right|=a\right\}\)

  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của \(\left|z\right|\) khi \(z\in M_0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho số phức z thỏa mãn hệ thức \(\small (1+i)z=1+(1-i)z\) . Tìm phần thực, phần ảo của số phức z.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  Nguyễn Quang Minh Tú

  Cho số phức z thỏa mãn điều kiện \(\bar{z}+(2-i)z=5-7i\) . Tìm môđun của số phức z.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Tìm \(z \in C\) thỏa mãn điệu kiện \(\frac{2+iz}{2+i}+\frac{\bar{z}+2i}{1+2i}=\frac{2}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Trần Hoàng Mai

  Tìm môđun của số phức, biết rằng \((1-2i)z-\frac{9+7i}{3-i}=5-2i\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Cho số phức z thỏa mãn điều kiện \((2+3i)z+(4+i)\bar{z}=-(1+3i)^2\). Tìm phần thực và phần ảo của z.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Cho số phức z thỏa mãn điều kiện \((1+i)\bar{z}-1-3i=0\) . Tìm phần ảo của số phức \(w=1-zi+\bar{z}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
ON