OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4.26 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.26 tr 204 SBT Toán 12

Cho \(z = a + bi \in C\), biết \(\frac{z}{{\bar z}}\) là một số thuần ảo. Kết luận nào sau đây đúng?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{z}{{\bar z}} = \frac{{a + bi}}{{a - bi}} = \frac{{\left( {a + bi} \right)\left( {a + bi} \right)}}{{{a^2} + {b^2}}} = \frac{{{a^2} - {b^2} + 2abi}}{{{a^2} + {b^2}}}\) là số thuần ảo
Suy ra \({a^2} - {b^2} = 0 \Leftrightarrow a =  \pm b\)
Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.26 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Trần Bảo Việt

  Cho hai số phức \(z_1=4-3i+(1-i)^3\) và \(z_2=\frac{2+4i-2(1-i)^3}{1+i}\) . Tìm phần thực và phần ảo của số phức \(w=\overline{2\overline{z_1}.z_2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Tìm mô đun của số phức z biết z thỏa mãn điều kiện: \((1+i)z+(2-i)\bar{z}=1-4i\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
  hi hi

  Cho số phức z thỏa mãn: \((1-i)z+2i\bar{z}=5+3i\)  . Tìm phần thực, phần ảo của số phức \(w=z+2\bar{z}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • na na

  Cho số phức z thỏa mãn \((1+i)z+(3-i)\bar{z}=2-6i\) Tìm phần thực, phần ảo của số phức \(w = 2z +1\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADSENSE
  Thu Hang

  Cho số phức z thỏa mãn \(3(z+1)=4\bar{z}+i(7-i)\).  Tính mô đun của số phức z.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
MGID
OFF