YOMEDIA
10AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 4 Bài 3 Phép chia số phức

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 12 Bài 3 về Phép chia số phức online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Cho số phức \(z= \frac{{1 - i}}{{1 + i}}\). Tính giá trị của \({z^{2016}}\).

  • A. i
  • B. -i
  • C. 1
  • D. -1
 • Câu 2:

  Viết số phức \(\frac{1}{{{z^3}}}\)  ở dạng \(a + bi\) với \(a,b\in\mathbb{R}\) biết \(z=1+i\).

  • A. \(\frac{1}{{{z^3}}} = \frac{1}{2}i\)
  • B.  \(\frac{1}{{{z^3}}} = - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}i\)
  • C.  \(\frac{1}{{{z^3}}} = - \frac{1}{2}i\)
  • D. \(\frac{1}{{{z^3}}} = i\)
 •  

   

   
   
 • Câu 3:

  Cho số phức z thỏa \(\frac{{5(\overline z + i)}}{{z + i}} = 2 - i\). Tìm số phức \(\omega = 1 + z + {z^2}.\)

  • A.  \(\omega = - 2 - 3i\)
  • B.  \(\omega = 2 + 3i\)
  • C.  \(\omega = 2 - 3i\)  
  • D. \(\omega = - 2 + 3i\)
  • A.  \(\frac{{ - 2xy}}{{{x^2} + {{\left( {y + 1} \right)}^2}}}\) 
  • B.  \(\frac{{{y^2} - {x^2} - 1}}{{{x^2} + {{\left( {y + 1} \right)}^2}}}\) 
  • C.  \(\frac{{{y^2} + {x^2} - 1}}{{{x^2} + {{\left( {y + 1} \right)}^2}}}\)
  • D.  \(\frac{{{y^2} + {x^2} + 1}}{{{x^2} + {{\left( {y + 1} \right)}^2}}}\)
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Cho số phức \(z = - 3 - 4i.\) Tìm mô đun của số phức \(w = iz + \frac{{25}}{z}.\)

  • A.  \(\left| {\rm{w}} \right| = \sqrt 2\)
  • B.  \(\left| {\rm{w}} \right| = 2\)
  • C.  \(\left| {\rm{w}} \right| =5\)
  • D.  \(\left| {\rm{w}} \right| = \sqrt 5\)
 • Câu 6:

  Số phức z thỏa \(z + 2\overline z = 3 - i\) có phần ảo bằng :

  • A. \(\frac{{ - 1}}{3}\)
  • B. \(\frac{{ 1}}{3}\)
  • C. -1
  • D. 1
  • A. -1+i
  • B. 1-i
  • C. 1+i
  • D. -1-i
  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
  • A. 2 và 1
  • B. 1 và 3
  • C. 2 và i
  • D. 1 và 3i
YOMEDIA