OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm đầu thế kỷ XXI, nền kinh tế của quốc gia nào sau ở khu vực Đông Bắc Á có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới?

  • A. 
   Trung Quốc.  
  • B. 
   Nhật Bản.   
  • C. 
   Mĩ. 
  • D. 
   Anh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C, D loại vì Mĩ và Anh không thuộc khu vực Đông Bắc Á.

  A chọn, B loại vì năm 2000, GDP của Trung Quốc đạt 1080 tỉ USD còn GDP của Nhật Bản năm 2000 đạt 4746 tỉ USD.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240484

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF