OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự chuyển hóa của tổ chức nào sau đây đưa tới sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929)? 

  • A. 
   Việt Nam Nghĩa đoàn.  
  • B. 
   Tân Việt Cách mạng đảng.
  • C. 
   Việt Nam Quốc dân đảng.          
  • D. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự chuyển hóa của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng đưa tới sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240477

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON