OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 8/1961, Mĩ thành lập Liên minh vì sự tiến bộ nhằm 

  • A. 
   gạt ảnh hưởng của các nước châu Âu.
  • B. 
   ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba.
  • C. 
   ngăn chặn làn sóng đấu tranh của nhân dân Cuba.
  • D. 
   giúp đỡ các nước Mĩ Latinh phát triển kinh tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tháng 8/1961, Mĩ thành lập Liên minh vì sự tiến bộ nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 239901

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON