OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào 1936 – 1939 là có sự kết hợp giữa đấu tranh

  • A. 
   công khai và bí mật.   
  • B. 
   chính trị và vũ trang.
  • C. 
   nghị trường và đấu tranh báo chí.     
  • D. 
   bí mật và bất hợp pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C, D loại vì đây là phương pháp chỉ có ở phong trào 1936 – 1939, ở phong trào 1930 – 1931 không có các phương pháp đấu tranh này. => Điểm khác về phương pháp đấu tranh của phong trào 1936 – 1939 so với phong trào 1930 – 1931.

  B chọn vì phong trào 1930 – 1931 có sự kết hợp giữa phương pháp đấu tranh chính trị và vũ trang của quần chúng còn phong trào 1936 – 1939 không sử dụng phương pháp đấu tranh vũ trang.

  Chú ý khi giải:

  Học sinh cần đọc kĩ đề bài/câu hỏi để tránh nhầm lẫn giữa chủ thể so sánh là phong trào 1930 – 1931 so với đối tượng so sánh là phong trào 1936 – 1939. Từ đó, chỉ ra được điểm khác về phương pháp đấu tranh của phong trào 1930 – 1931 so với phong trào 1936 – 1939.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240513

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON