OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là không đúng về trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta? 

  • A. 
   Quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc.
  • B. 
   Là hệ quả của những cuộc chiến tranh thế giới.
  • C. 
   Ra đời gắn liền với những hội nghị quốc tế.
  • D. 
   Các cường quốc chi phối có cùng chế độ chính trị. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A, B , C loại vì đây là những phương án phản ánh đúng về trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta.

  D chọn vì các cường quốc ở hệ thống Vécxai-Oasinhtơn thì cùng chế độ chính trị còn đối với trật tự thế giới hai cực Ianta thì Liên Xô là nước theo con đường XHCN còn Mĩ, Anh là các nước TBCN.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 239941

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON