OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước đầu tiên trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 

  • A. 
   Trung Quốc. 
  • B. 
   Ấn Độ.    
  • C. 
   Liên Xô.  
  • D. 
   Cuba. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước đầu tiên trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Trung Quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240493

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON