OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những quốc gia tham dự hội nghị Ianta (2-1945) là 

  • A. 
   Liên Xô.  
  • B. 
   Đức.    
  • C. 
   Nhật.  
  • D. 
   Trung Quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những quốc gia tham dự hội nghị Ianta (2-1945) là Liên Xô.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240497

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON