OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi Liên Xô tan rã, “quốc gia kế tục Liên Xô” là 

  • A. 
   Ucraina.     
  • B. 
   Lítva.   
  • C. 
   Cadắcxtan.    
  • D. 
   Liên bang Nga.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi Liên Xô tan rã, “quốc gia kế tục Liên Xô” là Liên bang Nga.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240498

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF