OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là không đúng về phong trào cách mạng 1930 – 1931 của nhân dân Việt Nam? 

  • A. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc tế cộng sản công nhận là phân bố độc lập.
  • B. 
   Diễn ra dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản trên quy mô cả nước.
  • C. 
   Đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng.
  • D. 
   Được Quốc tế Cộng sản đánh giá cao trong phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì tháng 10/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương (phong trào 1930 – 1931 vẫn tiếp tục diễn ra cho đến đầu năm 1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương). Sau phong trào này, Đảng Cộng sản Đông Dương được Quốc tế cộng sản công nhận là phân bố độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

  B, C, D loại vì nội dung của các phương án này đã phản ánh đúng về phong trào cách mạng 1930 – 1931 của nhân dân Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 239928

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON