OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những thế lực ngoại xâm có mặt trên đất nước Việt Nam từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 là 

  • A. 
   Hà Lan.      
  • B. 
   Cộng hòa Liên bang Đức.
  • C. 
   Bồ Đào Nha.   
  • D. 
   Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một trong những thế lực ngoại xâm có mặt trên đất nước Việt Nam từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 là thực dân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240516

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON