OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1953 - 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã 

  • A. 
   ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. 
  • B. 
   viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch quân sự Rơve. 
  • C. 
   công nhận Chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng nên. 
  • D. 
   tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Trong những năm 1953-1954 để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mĩ đã tăng cường viện trợ cho Pháp, giúp Pháp thực hiện kế hoạch Nava 

  - Đáp án A, B, C là những sự can thiệp của Mĩ trong những năm 1949-1950 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215151

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON