OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8 - 1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam 

  • A. 
   bước đầu đấu tranh tự giác      
  • B. 
   có một tổ chức công khai lãnh đạo.
  • C. 
   hoàn toàn đấu tranh tự giác       
  • D. 
   có một đường lối chính trị rõ ràng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác. Do 

  - Bên cạnh mục tiêu kinh tế, công nhân Ba Son đấu tranh nhằm mục tiêu chính trị 

  - Thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215143

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON