ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khi 

  • A. 
   Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. 
  • B. 
   Nhật tiến vào chiếm đóng Đông Dương. 
  • C. 
   Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 
  • D. 
   chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Đình Bảng (Từ Sơn – Bắc Ninh). Ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215102

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF